Logo - link hjem

Prosjekteksempler

Noen eksempler fra aktive prosjekter pr. 1. desember 2005:

Programledelse

Helhetlig omstillingsprogram fra forvaltning til profesjonell innkjøpsorganisasjon.  Programmet består blant annet av prosess- og teknologiprosjekter, endringsledelse, opplæring og implementering. 

Prosjektledelse

Større IT-relatert prosjekt bestående av blant annet datafangst, digitalisering av kartverk, oppfølging av leverandører, systemintegrasjon, rutiner og opplæring.

Selskapsintegrasjon

Integrasjonsrådgivning i forbindelse med fusjonering av fem virksomheter.

Prosessforbedring

Prosessforbedring av industriproduksjon og implementering av Lean Manufacturing-prinsipper.
Prosessforbedring av anskaffelsesprosess.
Prosesforbedring av kundeprosess.

Strategirådgivning

Bistand i forbindelse med utvikling av strategiplan.
Utvikling av forretningsplan i forbindelse med kommersialisering av nytt forretningskonsept. 

Diagnoser og analyser

Intern og ekstern evaluering av innkjøps- og leveranseprosess.