Logo - link hjem

Forum for kunnskapsledelse

Bidevind Consulting administrerer og leder Forum for Kunnskapsledelse i Kristiansand.  Mer informasjon om dette er under utarbeidelse.