Logo - link hjem

Konsulenter

Under finner du en kort beskrivelse av våre ansvarlige ledere

Øyvind Arnesen

Partner og daglig leder i Bidevind Consulting. 
Strategi- og forretningsutvikling, prosessforbedring, organisasjonsutvikling, helhetlig endringsledelse, prosjekt- og programledelse.  Fasilitering og møteledelse.

Bjørn Bilberg

Partner i Bidevind Consulting AS.  Leder av kontoret i Skien. Utvikling og etablering av integrerte forretningsprosesser. Leder større ERP implementeringer på det norske og nordiske markedet. Arbeider i tillegg med utvikling av organisasjon, prosesser og samarbeid for å få til en god forvaltning av løsninger som allerede er etablert.

Ressurser

Basert på kompetansebehov finner vi rett konsulent eller setter sammen rett team for oppdraget, enten fra våre egne tilknyttede konsulenter eller via innleie fra vårt nettverk av samarbeidspartnere.  Vår erfaring er at det er viktigere å ha tilgang på stor bredde av konsulenter som ivaretar våre behov for både breddeerfaring og spisskompetanse enn nødvendigvis å ha egne fast ansatte konsulenter.  Bidevind Consulting AS tar uansett alltid ansvaret for leveransen og den overordnede prosjekt- og kundeoppfølgingen.