Logo - link hjem

Arbeidsform

Nært samarbeid mellom kunde og konsulent er nøkkelen til å forankre løsninger

Vi driver forbedringsarbeid på bedriftens og medarbeidernes premisser.  Hensikten er hele tiden å skape resultater i et partnerskap med kundene gjennom

  • raskt å avklare og forstå problemstillinger i samarbeid med oppdragsgiver
  • bruk av riktig verktøy for å planlegge og gjennomføre oppdraget
  • å arbeide for å forstå kulturen og tenkemåten i virksomheten 
  • være lyttende, men samtidig uredde for å kommunisere dårlige nyheter sammen med de gode 
  • aktiv bruk av samarbeidspartnere for å besørge nødvendige kompetanser