Logo - link hjem

Aktuelt

     

02.02.2016:  Foredrag for frukt- og bærnæringen på Agder

Bidevind holder foredrag om samarbeid og hva som skal til for å lykkes med dette for frukt- og bærnæringen på Agder

24.01.2016:  Lerchendalskonferansen

Øyvind Arnesen fra Bidevind deltar på vegne av Kristiansand Kommune på Lerchendalskonferansen i Trondheim om grønn endring i praksis sammen med toppledere fra næringsliv, offentlig og universitet/forskning. http://lerchendalkonferansen.no/ 

30.11.2015:  Engasjement for Kristiansand Kommune - grønn forretningsutvikling

Øyvind Arnesen fra Bidevind er engasjert inn 50% for Kristiansand Kommune, næring, i ett år for å bistå med grønn forretningsutvikling overfor bedrifter på Sørlandet

20.09.2015:  Cleantech Agder konferansen

Årets Cleantech-konferanse arrangeres 24. og 25.9 på Odderøya i Kristiansand

30.06.2015: Studietur til Tyskland

Bidevind på tre-dagers reise til Hamburg 1.6-3.6 for å studere Energiewende i Tyskland

25.02.2015:  Nytt oppdrag i matsektoren

Bidevind skal bistå med videreutvikling av matnettverket Smaken av Setesdal

05.01.2015:  Bidevind bistår med undervisning i internasjonal forretningsutvikling

Bidevind skal bistå handelshøyskolen BI med undervisning i internasjonal markedsføring våren 2015

01.12.2014:  Bistand til å arrangere ordførerens gründersamling 14.01.2015

Bidevind bistår Kristiansand Kommune med å arrangere ordførerens gründersamling (gründere møter investorer), blant annet med utvelgelse av gründere, bistand til gründerne i forbindelse med presentasjon samt teknisk gjennomføring. http://www.fvn.no/okonomi/--Investerer-i-det-vi-kan-noe-om-2743244.html 

01.11.2014:  Besøk til Bauma-China i Shanghai

Øyvind Arnesen fra Bidevind besøker Bauma China utstillingen i Shanghai på vegne av Gjerstad Products.  http://www.bauma-china.com/. https://www.google.no/search?q=bauma-china+2014&biw=1778&bih=792&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiR5eXEsuDKAhXI1ywKHdi8A4kQsAQIQQ&dpr=1.8

01.08.2014:  Management-for-hire oppdrag som COO i industrien

Øyvind Arnesen fra Bidevind er leid inn som COO for Gjerstad Products AS som er markedsleder i Norge på skuffer til gravemaskiner og hjullastere.  www.gjerstad.com.  Funksjonen omfatter ansvar for produksjon i Norge, Sverige, Finland, Latvia, Litauen, Italia, Thailand og India

02.08.2014:  Oppdrag for Deepmind AS

Øyvind Arnesen fra Bidevind er engasjert av Deepmind i rolle som mentor for daglig leder samt bistå med administrative oppgaver 

24.06.2014:  Strategioppdrag i filmindustrien

Bidevind skal bistå Sørnorsk filmsenter med utarbeide forretningsplan for et nytt nasjonalt filmkonsept.  Planen skal oversendes departementet i oktober

03.05.2014:  Bistand til workshop i filmindustrien

Bidevind bistår Kristiansand Kommune med å arrangere workshop for filmindustrien i Kristiansand 13.06.2015

13.01.2014:  Bidevind bistår med handelshøyskolen BI undervisningstjenester

Bidevind skal bistå handelshøyskolen BI med undervisning i Internasjonal markedsføring

30.11.2013:  Tre nye oppdrag i IT-bransjen og reiseliv

Bidevind skal bistå Impetus AFEA i Flekkefjord, Farsund Resort AS og Rosfjord Strandhotell AS i utviklingsprosesser

09.08.2013:  Nytt oppdrag i mekanisk industri

Bidevind skal bistå Gjerstad Products AS i forbindelse med prosesser knyttet til leieproduksjon i utlandet

19.06.2013:  Nytt utredningsoppdrag

Bidevind vant i dag anbudskonkurranse om å levere en utredning av den audiovisuelle bransjen på Sørlandet.  Oppdragsgiver er Kristiansand Kommune og oppdraget utføres i samarbeid med konsulentselskapet 56North i Skottland

24.04.2013:  Vellykket konferanse for danske byggefirmaer

Det var 36 danske deltakere på konferansen for danske byggefirmaer fra Hjørring-regionen som ble avholdt i Kristiansand.  Tilbakemeldingene var gode. Regi og tilrettelegging ved Bidevind

15.04.2013:  Konferanse for danske byggefirmaer 23.4.13

Bidevind er engasjert for å arrangere konferanse for danske byggefirmaer som ønsker samarbeid mot Norge.  Arrangementet holdes i Kristiansand. 

04.12.2012:  Nytt oppdrag i IT-bransjen

Bidevind skal bistå Deepmind AS i Kristiansand med strategisk rådgivning 

06.11.2012:  Utredning om Bangladesh levert

Bidevind har overlevert utredning om markedsmuligheter i Bangladesh til Kristiansand Kommune

10.10.2012:  Nyetablererforum i Kristiansand

Ny seminarrunde med Etablererforum (0-5 år gamle bedrifter).  Et felles opplegg mellom Bidevind, DNB, Næringsforeningen, Deloitte Advokater og Regnskaps Compagniet

08.09.2012:  Etablererforum-seminar i Lillesand

Sammen med Lillesand Vekst kjøres en seminarrunde 12.9 kl 18-21 for bedrifter i Lillesand og Birkenes-regionen

05.06.2012 Artikkel i SPENN

Artikkel om gruppen som ønsker å gi et kompetansebidrag til gründere og tidlig-fase bedrifter i form av seminarer to til tre ganger i året under headingen Etablererforum.  Link til artikkel (side 18) 

15.05.2012 Kontrakt

Bidevind Consulting underskrev i dag avtale med Innovasjon Norge om rådgivningstjenester knyttet til FRAM bedriftsutviklingsprogram

08.05.2012 Partneravtale

Bidevind Consulting og Feedback Consulting, India, underskrev i dag en partneravtale for å kunne bistå norske virksomheter på best mulig måte i forbindelse med aktiviteter mot det indiske marked

18.04.2012 Etablereforum

Ny seminarrunde med Etablererforum (0-5 år gamle bedrifter).  Et felles opplegg mellom Bidevind, DNB, Næringsforeningen, Deloitte Advokater og Regnskaps Compagniet

11.12.2011 Artikkel i SPENN

Artikkel om internasjonal bistand og India.  Link til artikkel side 18/19

20.10.2011  Vellykket seminar for nyetablerte bedrifter

Nærmere 45 personer deltok på seminar 19.10.2011 med tittel "Hva skal til for å lykkes som nystartet bedrift".  Øyvind Arnesen fra Bidevind var en av foredragsholderne og snakket om hvordan gå fra overlevelse til vekst.

13.10.2011 Invitasjon til Nyetablererforum.  "Hva skal til for å lykkes som nystartet bedrift?"

Nyetablerte bedrifter fra 2011 og 2010 inviteres til seminar 19.10.2011 kl. 18-21.  Seminaret er et samarbeid mellom Bidevind, DnB NOR, Simonsen Advokater og Regnskaps Companiet

04.10.2011 Deltakerne tilfreds med India-reise og stand på shipping og offshoremessen INMEX India

Vellykket reise for for bedrifter og øvrige reisedeltakere i forbindelse med deltakelse på shipping og offshore messen INMEX India 2011 i Mumbai 28.9-1.10.2011.   Bidevind, i kraft av å drive BizLink tjenesten som bistår bedrifter som satser internasjonalt, var reiseleder og anvarlig for opplegget.  Gjennom BizLink fikk bedriftene gratis standplass samt bistand og praktisk hjelp både før og under reisen. 

04.08.2011 Deltakere til INMEX India 2011 i Mumbai, India

Bedriftene Maritime Protection, Firenor og Modell Møbler (skipsstoler) har takket ja til å delta på BizLink/Bidevind sin organiserte tur til India og deltakelse med stand på den norske paviljongen på utstyrsmessen INMEX India 2011 i Mumbai i september.

08.07.2011 Kontrakt om levering av tjenester gjennom Etablerersenter Vest-Agder

Bidevind Consulting vant anbudskonkurransen på levering av rådgivnings- og kurstjenester gjennom Etablerersenter Vest-Agder. 

15.06.2011 Intervju i Agdernæring

I siste nummer av Agdernæring, som distribueres til alle bedrifter i Vest-Agder, er det et tosiders intervju med Øyvind Arnesen i Bidevind Consulting i forbindelse med arbeidet med å promotere markedsmuligheter i India og legge til rette for at bedriftene skal kunne utnytte disse.  Dette arbeidet skjer gjennom BizLink, som Bidevind er operatør for.  BizLink finansieres av Vest-Agder Fylkeskommune 

12.05.2011 Invitasjon til India-markedsreise/messedeltakelse

Bidevind, på vegne av BizLink International Businesss Development Services, inviterer 3-5 mindre shipping- og offshorerelaterte utstyrsprodusenter til deltakelse på stand på INMEX India 2011 i Mumbai i slutten av september.  Standen vil være på den norske paviljongen og og BizLink vil dekke standleien for bedriftene.  Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er viktig støttespiller og samarbeidspartner.

14.04.2011 Seminar og markedsmuligheter i India

Bidevind arrangerer seminar om markedsmuligheter i india på vegne av BizLink og i samarbeid med den Indiske ambassade, Norsk-Indisk Handelskammer, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og DnB NOR.  Seminaret finner sted 28.4

06.04.2011 Bidevind gjennomfører eksportundersøkelse på vegne av BizLink

Bidevind gjennomfører eksportundersøkelse i SMB-markedet i Vest-Agder for BizLink og Vest-Agder Fylkeskommune 

13.01.2011 Invitasjon til seminar 26.1

Bidevind arrangerer Nyetablererforum 26.1.2011 i samarbeid med DnB NOR, Simonsen Advokater og Regnskaps Companiet.  Seminaret finner sted i DnB NOR sine lokaler 26.1 kl 08:00-11:00  

07.12.2010 Fire aktører går sammen om seminarserie for nyetablerte bedrifter

Bidevind etablerer, i samarbeid med DnB NOR, Simonsen Advokater og Regnskaps Companiet, Nyetablererforum - en seminarserie for nyetablerte bedrifter.  Hensikten er å bidra til større overlevelse blant nyetablerte bedrifter gjennom å sette fokus på fallgruver samt komme med råd i tidligfase.  Seminarene vil være gratis.

02.12.2010 Bidevind deltar i ressursgruppe for internasjonal handel i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Bidevind Consulting ved Øyvind Arnesen har takket ja til å delta som medlem i ressursgruppe for internasjonal handel i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

02.11.2011 Estland-markedsreise

Bidevind Consulting, i kraft av å drive internasjonaliseringstjenesten BizLink, deltar på reise til Estland for å undersøke markedssituasjon og muligheter for mindre bedrifter fra Vest-Agder.  Reisen skjer med deltakere fra Kristiansand Kommune og Vest-Agder Fylkeskommune.  Gruppen vil besøke Tallinn og Narva.   

17.08.2010:  Bidevind etablerer samarbeid med indisk konsulentselskap

Bidevind har etablert samarbeid med det indiske konsulentselskapet Feedback for å kunne tilby sammenhengende bistand til norske små- og mellomstore bedrifter ved satsning eller etablering på det indiske markedet 

31.05.2010  Delegasjon fra Estland

Bidevind/BizLink deltar i møter med delegasjon fra Estland for å diskutere potensielle markedsmuligheter mellom de to landene 

05.05.2010:  Bidevind inngår avtale om levering av rådgivningstjenester for gründere gjennom Etablerersenter Vest-Agder

Bidevind har inngått avtale om levering av rådgivningstjenester og kurs for etablerere , i første omgang til 30.6.2011 Avtalen er i samarbeid med AT Consulting AS. 

15.02.2010:  Bidevind-kontoret i Telemark flytter til Kunnskapsverkstedet i Skien.

Kunnskapsverkstedet holder til på Klosterøya i Skien.  Ny adresse er Uniongata 18, 3732 Skien

10.01.2010:  Bidevind bistår bedrifter i EUROSTARS-programmet (EU)

Bidevind har inngått avtale med Innovasjon Norge Agder/Enterprise Europe Network og Kristiansand Kommune om å rekruttere samt bistå med søknadsprosessen for bedrifter i forhold til Eurostars-programmet.  Dette programmet er rettet mot forskningsintensive SMB-bedrifter.

01.12.2009:  Bidevind prekvalifisert i Sellihca

Bidevind Consulting is now fully registered as supplier in the Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System.

02.09.2009  Bidevind fasiliterer workshop hvor blant annet den namibiske ambassadør deltar

Den namibiske ambassadøren til Norge med følge beøker Kristiansand for å diskutere muligheter for næringsmessig samarbeid.  Bidevind ved Øyvind Arnesen organsierer og fasiliterer en workshop rundt dette tema 

2.9.2008:  Bidevind/Team HelseConsulting prekvalifisert i forhold til Helse Sør-Øst

Hele 90 tilbydere søkte om prekvalifisering for å få anledning til å gi endelig tilbud på konsulenttjenester til Helse Sør-Øst.   Helse Sør-Øst ved Sykehuspartner har godkjent noen utvalgte selskaper innen hvert område.  Bidevind / Team HelseConsulting er blant disse selskapene 

20.6.2008 Bidevind etablerer leveransenettverket Team HelseConsulting

Bidevind Consulting har etablert leveransenettverket Team HelseConsulting - www.helseconsulting.no - i forbindelse med Helse Sør-Øst sin store anbudsforespørsel på konsulenttjenester.  Det er snakk om kjøp av konsulenttjenester innen 29 fagområder til en årlig verdi av 90 millioner kroner 

24.4.2008 Børsmelding vedørende prosjekt som Bidevind er engasjert i

Powel ASA har signert kontrakt med Eidsiva Nett AS, Agder Energi Nett AS, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nett AS og Vattenfall Eldistribution AB. Kontrakten har med opsjoner en ramme på 11 MNOK. Sammen med Powel sin egenfinansiering er det avtalt å benytte 15 000 timer i prosjektet.  Bidevind Consulting har vært engasjert av Eidsiva Nett, Agder Energi, NTE Nett og Vattenfall som deres felles prosjektkoordinator.  Børsmelding

9.1.2008 Tre-årig rammeavtale med Vest-Agder Fylkeskommune

signerte 9.1.2008 på en tre-årig rammeavtale med Vest-Agder Fylkeskommune ved Næringsseksjonen på kjøp av tjenester knyttet til fylkeskommunens arbeid med næringsrettet internasjonalisering.  Dette er et strategiområde i Vest-Agder Fylkeskommunes program for regional næringsutvikling.  Oppdraget ble vunnet via offentlig anbud.  BizLink-portalen for internasjonale markedsforespørsler en en tjeneste under dette programmet.  www.biz-link.org 

22.11.2007 Stor rekrutteringskontrakt

Bidevind har inngått en stor rekrutteringsavtale med et skandinavisk IT-selskap.  I løpet av neste året skal et stort antall SAP-konsulenter rekrutteres.  Selskapet har kontor i Oslo.  Vil du vite mer kan du kontakte Bjørn Bilberg på telefon 414 56 628 eller Ragnhild Bendiksen på 992 20 380

7.11.2007: Markedsledende verktøy

Bidevind har blitt sertifisert og inngått avtale med SHL om bruk av deres markedsledende verktøy for personlighetsanalyser og evnetester.  SHL's personlighetstest, OPQ32, er regnet som en av verdens mest anerkjente og den første i sitt slag som er sertifisert av Det Norske Veritas.  OPQ32 benyttes både i rekrutterings- og organisasjonsutviklingssammenheng, i det siste tilfellet blant annet i forbindelse med lederutvikling og teamsammensetning/-utvikling.  Les mer på www.shl.no   Vil du vite mer kan du kontakte Ragnhild Bendiksen på 992 20 380 

3.9.2007:  Ny medarbeider

Bidevind Consulting har ansatt Ragnhild Bendiksen (34) i stilling som rådgiver med spesielt fokus på rekruttering og organisasjons- og lederutvikling.  Hun styrker også vår bransjekompetanse knyttet til offentlig sektor/helse. Hun kommer fra en lederstilling med ansvar for ca. 140 medarbeidere.  

10.8.2007:  Havbruksmessen AquaNor

Havbruksmessen AquaNor arrangeres i Trondheim 14.-17. august, og er en internasjonal møteplass for verdens havbruksnæring med utstillere fra 22 land.  Bidevind Consulting vil delta med to konsulenter på den faglige delen av messen såvel som besøke selve utstillingen som ledd i kompetanseoppbygging innen havbruksnæringen, hvor selskapet har oppdrag. 

20.7.2007:  Resultat første halvår

Første halvår 2007 viste en vekst i omsetningen på 10% til 2,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2006.  Resultat før skatt ble på 0,6 mill. eller 24,3% av omsetningen.  Fokus i første halvår har vært på leveranse og man har vært tilbakeholden i forhold til nye oppdrag som følge av full kapasitetsutnyttelse på nøkkelpersoner med ansvar for kvalitet og leveranseoppfølging.  Selskapet har også investert mye intern tid i forbindelse med endring av forretningsmodell, selskapsstruktur, eierstruktur samt strategiarbeid.   

25.5.2007:  Nytt oppdrag

Bidevind Consulting har fått i oppdrag å bistå med utvikling av forretningsplan for perioden 2007-2012 for en større oppdrettssatning i Norge.   Det er dedikert 5 konsulenter fra Bidevind Consulting til oppdraget.   

15.2.2007:  Resultat for 2006

Bidevind Consulting oppnådde en omsetningsvekst på 75% i 2006 sammenlignet med 2005.  Resutatmarginen ble tilfredsstillende på 14%.  Selskapet regner med fortsatt vekst i 2007.  Største utfordring vil være tilgang på erfarne rådgiver med rett kompetanse.   Selskapet har flere langsiktige oppdrag som sikrer god beskjeftigelse.    

19.12.2006:  Rekruttering for kunde

Vi gratulerer Gjerstad Mekanisk Industri AS i Gjerstad/Aust-Agder med ansettelse av ny produksjonssjef.  Bidevind Consulting fikk oppdraget med å gjennomføre ansettelsesprosessen.  Dette innbefattet kravspesifikasjon, annonsering, kadidat-testing og intervjuer.  Bidevind Consulting benytter blant annet et av verdens mest anerkjente testverktøy, OPQ32, i sine ansetttelsesprosesser.     

15.8.2006:  Delt prosjektweb

Logg inn til delt Prosjektweb for Hafslund Nett prosjektet. Prosjektweben er tilgjengelig for dedikerte ressurser fra Hafslund Nett, Elsmart Solutions, Bidevind Consulting, Doorway og Input

1.8.2006:  Ny adresse

Bidevind Consulting flytter til nye kontorlokaler i Kjøita 42 fra 1.8.2006  Kjøita har utviklet seg til å bli et av de mest spennende og dynamiske næringsområdene i Kristiansand med en rekke store og små virksomheter, samt Handelshøyskolen BI.  Bidevind flytter inn i det som tidligere var kjent som "Allianse-bygget".  Her har nærmere 40 ulike virksomheter sitt tilhold, hvorav mange innen ulike former for rådgivning, IKT og næringsutvikling.

26.7.2006:  God vekst i første halvår

Sammenlignet med samme periode i 2005 er omsetningen i årets første seks måneder økt til det dobbelte.  Det er spesielt store oppdrag innen energisektoren på og utenfor Sørlandet som bidrar til denne veksten.  Oppdrag innen industri og bank har også vært tilfredsstillende. 

7.7.2006:  Nytt samarbeid

Bidevind Consulting inngår samarbeid med Elsmart Solutions AS om leveranse av konsulenttjenester knyttet til innføring av Elsmart Solutions' anskaffelsesverktøy og -prosesser i energibransjen.  Elsmart Solutions er et nystiftet selskap, 100% eiet av Agder Energi.  Selskapet kommersialiser de bransjeledende løsningene som har vært utviklet i Agder Energi Nett i løpet av de siste to årene under det såkallte Nett2006-programmet.   Bidevind har bistått med program- og delprosjektlederressurser i Nett2006 programmet. 

28.5.2006:  Foredrag for Energibedriftenes Landsforening

EBL (Energibedriftenes Landsforening) avholder 1.6 en temadag med tittel "Nettregime og strategiprosesser".  Blant foredragsholderne er Øyvind Arnesen fra Bidevind Consulting.  Temaet på hans foredrag er "Strategiutvikling av nettselskaper".  Foredraget kan lastes ned fra EBL's hjemmeside.  Link til foredrag

1.5.2006:  Nytt oppdrag 

Bidevind Consulting skal bistå Skagerak Energi med konsekvensanalyse knyttet til fremtidig IKT-organisering

24.3.2006:  Nytt oppdrag

Bidevind Consulting skal bistå Agder Energi Nett med revidering av forretningsplan 

25.1.2006:  God start for Bidevind Consulting 

Bidevind er tilfreds med det første årets drift som medførte et resultat før skatt på ca. en million kroner.  Selskapet klarte i fjor å oppnå betydelige prosjekter i anerkjente virksomheter i privat og offentlig sektor.  Starten på 2006 har likeledes vært god med en rekke prosjekter som videreføres inn i det nye året.  Det er i starten av året også inngått nye avtaler med blant annet Skagerak Energi, Gjerstad Mek. Industri og Agder Energi Bredbånd. 

20.1.2006:

Bidevind Consulting er engasjert av Skagerak Energi til til å lede et utredningsarbeid knyttet til utbygging og oppgradering av hovedkontor. 

16.1.2006:  Nytt oppdrag

Bidevind Consulting skal bistå Gjerstad Mekanisk Industri AS med prosessforbedring av konstruksjons- og produksjonsprosessene.  I arbeidet vil det bli anvendt elementer fra Lean Manufacturing og Just-in-time prinsipper. 

29.11.2005:  Foreløpige nettsider for Bidevind Consulting

Bidevind prelanserer i dag nye nettsider.  De endelige nettsidene kommer i januar, men som følge av deltagelse på flere konferanser har vi sett oss nødt til å legge ut en foreløpig versjon.  Vi håper du finner at sidene gir nyttig informasjon om vårt selskap.  Vi ønsker deg velkommen tilbake til nye nettsider på nyåret. 

24.11.2005:  Nettkonferansen 2005

Bidevind Consulting er representert på Nettkonferansen 2005 som EBL avholder i Trondheim 6. og 7. desember. Nettselskapene står overfor store utfordringer som vil fremtvinge økt behov for effektivisering. Dette gjelder særlig i forhold til en mulig ny reguleringsmodell fra 2007. Energibransjen er viktig for Bidevind, og her har vi allerede et betydelig engasjement i forhold til utviklingsprosjekter for selskaper som må tilpasse seg en tøffere fremtid.  
Link til EBL

15.11.2005:  EIBA Conference 2005

Bidevind Consulting deltar på 31st EIBA Annual Conference - "Landscapes and Mindscapes in a Globalized World" – i Oslo 11.-13. desember. (EIBA = European International Business Academy). For Bidevind er det viktig å ha nærkontakt med akademiske miljøer i forhold til blant annet fag- og metodeutvikling. Bidevind Consulting er for øvrig engasjert til å undervise i Internasjonal Markedsføring ved BI Agder våren 2005. Dette har blant annet sammenheng med internasjonaliseringsaktiviteter knyttet til samarbeidet med AgderLink (se samarbeidspartnere). 
Link til EIBA Conference

1.11.2005:  Bidevind inngår strategisk samarbeid med Skagerak Consulting AS 

Bidevind har inngått et strategisk samarbeid med Skagerak Consulting AS i Porsgrunn. Skagerak Consulting har sitt utspring fra Cap Gemini Ernst & Young, og er representert med kontor også i Sandefjord. Samarbeidet vil bety gjensidig økt leveransekapasitet, og tilgang på faglige ressurser, metodikker og verktøy. Selskapene er nå fysisk til stede på Agder, i Telemark og Vestfold.